THOMAS CERTIFICERINGSKURSER

Et certifikat i et af Thomas Internationals værktøjer er internationalt. Du kan derfor administrere analysen/testen i alle Thomas lande, hvad enten det er Thomas PPA/DISC (Person Profil Analyse), Thomas Job Krav Analyse (JKA), Thomas TEAMS, Thomas 360 FLEX, Thomas GIA (General Intelligence Assessment), Thomas BIG Five Suite; TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionnaire) og HPTI (High Potential Trait Indicator).

Alle er ledelses- og udviklingsværktøjer, der anvendes til objektiv vurdering af mennesker og teams i forhold til jobbets krav for at sikre optimale præstationer.

Hvis det skal fremgå af faktura

Thomas International Danmark A/S


Kirke Værløsevej 20, 1. sal, 3500 Værløse │ 4449 1017 │ info@thomasint.dk